Viešieji pirkimai

ALYTAUS RAJONO DAUGŲ VLADO MIRONO GIMNAZIJOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ

TAISYKLĖS

Alytaus rajono Daugų Vlado Mirono gimnazijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės

Alytaus rajono Daugų Valdo Mirono gimnazijos planuojamų vykdyti 2014 biudžetiniais metais suppaprastintų viešųjų pirkimų planas ir įsakymas

Alytaus rajono Daugų Vlado Mirono gimnazijos supsprastintų viešųjų pirkimų registracijos žurnalas

Alytaus rajono Daugų Vlado Mirono gimnazijos kvietimas dalyvauti mažos vertės pirkime

Alytaus rajono Daugų Vlado Mirono gimnazijos apklausos būdu vykdomas mažos vertės pirkimas"Baldai, buitinė technika, patalynė"

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės galiojančios nuo 2015m. sausio 1d.

Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazijos  2015  metų supaprastintų viešųjų pirkimų registracijos žurnalas

Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazijos  2016  metų supaprastintų viešųjų pirkimų registracijos   žurnalas

Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazijos planuojamų vykdyti 2016 biudžetiniais metais supaprastintų viešųjų pirkimų planas

Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazija perka mokyklinius vadovėlius.

Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazija 2017m. perka elektros energiją. Daugiau informacijos https://www.cvpp.lt.

Konkursą dėl elektros energijos tiekimo Daugų Vlado Mirono gimnazijai 2017m. laimėjo ir sutartis pasirašyta su UAB "Energijos tiekimas".

Vadovėlių pirkimas

KVIETIMAS

2015 -06 - 10

SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ, ATLIEKAMŲ TAIKANT ĮPRASTĄ

KOMERCINĘ PRAKTIKĄ, TAISYKLĖS

 

TIEKĖJUI  ATLIKTI PIRKIMUS PAGAL ĮPRASTĄ KOMERCINĘ PRAKTIKĄ

Daugų Vlado Mirono gimnazija  2016 metais perka mokymo priemones

Daugų Vlado Mirono gimnazija 2016 metais nupirko mokymo priemones

Ataskaita apie visus pirkimus atliktus per 2016 metus