Ūkinė dalis

 

Administracinė ūkinė veikla

2017 metams

 

Eil. nr..

Atliekami darbai

Laikas

Lėšos

Atsakingi

Geltonojo autobuso Mercedes Benz 308 paruošimas techninei apžiūrai

Sausis

900€

A.Turskienė

V. Gustaitis

Mokytojų ir poilsio kambario pertvarkymas

Sausis

 

A.Turskienė

G. Sabaitis

Mokomųjų kabinetų durų perdažymas

Sausis

 

A.Turskienė

G. Sabaitis

Pažintinės kelionės moksleivių( už bilietus)

Sausis- gruodis

800€

 

A. Turskienė, klasių auklėtojai

Viešųjų pirkimų ataskaitos patalpinimas svetainėje

Vasaris

 

A.Turskienė

Parengti pirkimų planą 2015m. ir patalpinti gimnazijos puslapyje.

Vasaris

 

A.Turskienė

Naujų mokyklinių lentų pakabinimas kabinetuose

Vasaris

 

A.Turskienė

G. Sabaitis

Mokomųjų stendų pakabinimas užsienio kalbų kabinetuose

Kovas

 

A.Turskienė

G. Sabaitis

Vadovėlių pirkimas

Kovas

2149,36€

A.Turskienė

 

Katilinės sutvarkymas pasibaigus kūrenimo sezonui

Balandis

-

A. Turskienė ,

A. Velička

 

Mokyklos gėlynų sutvarkymas

Balandis

120€

A. Turskienė

Prie paradinio įėjimo įrengti suoliukus

Balandis

600€

  1. Turskienė
  1. Smalskus

Bendrabučio patalpų ir aplinkos paruošimas stovykloms

Gegužė

-

A. Turskienė

Mokyklos aplinkos tvarkymas

Birželis - liepa

100€

A. Turskienė

Pakeisti grindų dangą dviejuose kabinetuose

Birželis - rugpjūtis

2500€

A. Turskienė,

G. Sabaitis

 

Perdažyti sienas, pakeisti grindų dangą poilsio kambaryje.

Birželis - rugpjūtis

900€

  1. Turskienė

G. Sabaitis

Praturtinti gimnazijos erdves naujomis poilsio zonomis

Birželis - rugsėjis

 

A. Turskienė

 

Įvairiomis spalvomis nudažyti laiptus į pradinukų aukštą

Birželis - rugpjūtis

100€

A Turskienė

G. Sabaitis

A. Smalskus

Geltonojo autobuso Mercedes Benz 308 paruošimas techninei apžiūrai

Liepa

1000€

A. Turskienė

V. Gustaitis

 

Mokyklos  paruošimas mokslo metams

Rugpjūtis

435€

A. Turskienė

Manometrų ir skaitiklių patikra

Rugsėjis

116€

A. Turskienė

Gesintuvų patikra

Rugsėjis

116€

A. Turskienė

Katilinės paruošimas kūrenimo sezonui

Spalis

-

A. Turskienė

 

Metinė materialinių vertybių inventorizacija

Lapkritis- gruodis

-

A. Turskienė

G. Žemaitis

V.Strobeikienė

Mokymo priemonių pirkimas

Lapkritis - gruodis

2144€

A. Turskienė

TMP naudojimo priežiūros patikrinimas

Gruodis

-

A. Turskienė

G. Sabaitis

Mokyklos einamasis remontas

Visus metus

1500€

 

  1. Turskienė,

A. Smalskus,

G. Sabaitis