Ūkinė dalis

 

Administracinė ūkinė veikla

2016 metams

 

Eil. nr..

Atliekami darbai

Laikas

Lėšos

Atsakingi

Pradinių klasių kabinetų šviestuvų pakeitimas

Sausis

-

A.Turskienė

G. Sabaitis

Medžių pjovimas  stadione.

Sausis

 

A.Turskienė

G. Sabaitis

Geltonojo autobuso Mercedes Benz 308 paruošimas techninei apžiūrai

Sausis

 

A.Turskienė

V. Gustaitis

Pažintinės kelionės moksleivių( už bilietus)

Sausis- gruodis

1029€

 

A. Turskienė, klasių auklėtojai

Parengti pirkimų planą 2015m. ir patalpinti gimnazijos puslapyje.

Vasaris

 

A.Turskienė

Pakabinti žaliuzes muzikos ir istorijos kabinetuose.

Vasaris

 

A.Turskienė

G. Sabaitis

Fizikos, lietuvių  ir istorijos kabinetuose pakabinti naujas  mokyklines  lentas

Kovas

 

A.Turskienė

G. Sabaitis

Katilinės sutvarkymas pasibaigus kūrenimo sezonui

Balandis

-

A. Turskienė ,

A. Velička

 

Mokyklos gėlynų sutvarkymas

Balandis

120€

A. Turskienė

Stadione vietoje išpjautų medžių pasodinti gyvatvorę.

Balandis

 

  1. Turskienė
  1. Smalskus

Bendrabučio patalpų ir aplinkos paruošimas stovykloms

Gegužė

-

A. Turskienė

Mokyklos aplinkos tvarkymas

Birželis - liepa

87€

A. Turskienė

Pakeisti grindų dangą dviejuose kabinetuose

Birželis - rugpjūtis

2173€

A. Turskienė,

G. Sabaitis

 

Perdažyti sienas, pakeisti grindų dangą poilsio kambaryje.

Birželis - rugpjūtis

 

  1. Turskienė

G. Sabaitis

Praturtinti gimnazijos erdves naujomis poilsio zonomis

Birželis - rugsėjis

 

A. Turskienė

 

Perdažyti pradinių klasių grindis

Birželis - rugsėjis

245€

A. Turskienė,

G. Sabaitis

A. Smalskus

Geltonojo autobuso Mercedes Benz 308 paruošimas techninei apžiūrai

Liepa

 

A. Turskienė

V. Gustaitis

 

Mokyklos  paruošimas mokslo metams

Rugpjūtis

435€

A. Turskienė

Manometrų ir skaitiklių patikra

Rugsėjis

116€

A. Turskienė

Gesintuvų patikra

Rugsėjis

116€

A. Turskienė

Katilinės paruošimas kūrenimo sezonui

Spalis

-

A. Turskienė

 

Metinė materialinių vertybių inventorizacija

Lapkritis- gruodis

 

A. Turskienė

G. Žemaitis

V.Strobeikienė

TMP naudojimo priežiūros patikrinimas

Gruodis

-

A. Turskienė

G. Sabaitis

Mokyklos einamasis remontas

Visus metus

1160€

 

  1. Turskienė,

A. Smalskus,

G. Sabaitis