Ugdymo planas

Daugų Vlado Mirono gimnazijos ugdymo planas 2017/2018 m.m.

Ugdymo organizavimas:

2017-2018 mokslo metai prasideda 2017 m. rugsėjo 1 d., ugdymo proceso trukmė:

Klasės

Ugdymo proceso

Ugdymo proceso trukmė

pradžia

pabaiga

dienomis

savaitėmis

1-4 klasės

2017-09-01

2018-05-31

170

34

5-8, 9-10 (I-II gimnazijos klasės), III gimnazijos klasė

2017-09-01

2018-06-15

181

36

IV gimnazijos klasė

2017-09-01

2018-05-25

166

33

 

Gimnazija dirba penkias dienas per savaitę

Mokslo metai skirstomi pusmečiais (nustato gimnazijos direktorius, suderinęs su Gimnazijos taryba):

Klasės

Pusmečiai

I pusmetis (nuo - iki)

II pusmetis (nuo - iki)

1-4 klasės

2017-09-01 iki 2018-01-26

2018-01-29 iki 2018-05-31

5-8, 9-10 (I-II gimnazijos) klasės

2017-09-01 iki 2018-01-26

2018-01-29 iki 2018-06-15

I-IV gimnazijos klasės

2017-09-01 iki 2018-01-26

2018-01-29 iki 2018-05-25

 

Mokinių atostogų trukmė kalendorinėmis dienomis:

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens atostogos

2017-10-30

2017-11-03

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2017-12-27

2018-01-03

Žiemos atostogos

2018-02-19

2018-02-23

Pavasario (Velykų) atostogos

2018-04-03

2018-04-06

Vasaros  atostogos 1-4 klasės

2018-06-01

2018-08-31

Vasaro atostogos 5-8, 9-10(I-II gimnazijos), IIIg klasės

2018-06-18

2018-08-31

Vasaros atostogos IV gimnazijos klasė

Pasibaigus brandos egzaminų sesijai

2018-08-31