Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas

2017 METŲ TESTAVIMO GRAFIKAS IR TRUKMĖ

 

Nurodyto dalyko/ugdymo srities NMPP testas, klausimynas

Testo/klausimyno pildymo trukmė

Testo vykdymo laikas

2 KLASĖ

RAŠYMAS, 1 dalis

apie 45 min.

Balandžio 25 d.

SKAITYMAS

apie 45 min.

Balandžio 27 d.

RAŠYMAS, 2 dalis

apie 45 min.

Gegužės 2 d.

MATEMATIKA

apie 45 min.

Gegužės 4 d.

gali būti pratęsiama iki 55 min.

 

4 KLASĖ

RAŠYMAS

45 min.

Balandžio 25 d.

SKAITYMAS

45 min.

Balandžio 27 d.

PASAULIO PAŽINIMAS

45 min.

Gegužės 2 d.

MATEMATIKA

45 min.

Gegužės 4 d.

KLAUSIMYNAS

iki 30 min.

Balandžio 28 d.

6 KLASĖ

RAŠYMAS

45 min.

Balandžio 26 d.

SKAITYMAS

45 min.

Balandžio 28 d.

MATEMATIKA

45 min.

Gegužės 4 d.

KLAUSIMYNAS

iki 30 min.

Balandžio 20 d.

8 KLASĖ

RAŠYMAS

60 min.

Balandžio 19 d.

SKAITYMAS

60 min.

Balandžio 21 d.

MATEMATIKA

60 min.

Balandžio 24 d.

SOCIALINIAI MOKSLAI

60 min.

Gegužės 3 d.

GAMTOS MOKSLAI

60 min.

Gegužės 5 d.

KLAUSIMYNAS

iki 30 min.

Balandžio 24 d.