Darbo užmokestis

GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS,
VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS
Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius 2016 m. IV ketv. (Eur.) 2017 m. I ketv. (Eur)
Direktorius 1 1514 1545
Direktoriaus pavaduojas udymui 1 1030 1016
Ūkvedys 1 483 462
Vyriausiasis buhalteris 1 639 639
Mokytojas 36 592 632
Logopedas 1 782 658
Socialinis pedagogas 1 736 681
Psichologas 1 273 198
Sekretorius 1 380 380
Mokytojo padėjėjas 1 308 308
Grupės auklėtojas 1 225 233
Kompiuterininkas 1 190 190
Darbininkas ūkiui 1 380 380
Valytojos 7 380 380
Vairuotojas 1 380 380
Kiemsargis 1 380 380
Kūrikas 3
380 745