Biudžeto vykdymo ataskaitos

 

2016 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (forma Nr.2)

 

2016 METŲ IV KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (forma Nr.2)

 

2017 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (forma Nr.2)