Priėmimo į gimnaziją tvarka

PRIĖMIMO Į ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS