Mokytojai

2017/2018 mokslo metai

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Elektroninis paštas Pareigos

Mokomieji dalyka

1 Rasa Aleksandravičienė
rasa.aleksandraviciene@gmail.com Mokytoja Neformalusis ugdymas. Žmogaus sauga
2 Danutė Baranauskienė dbaranausk@gmail.com Mokytoja

Matematika

3 Alfonsas Každailis akazdailis@gmail.com Mokytojas Informacinės technologijos
4 Algis Cincilevičius
cincilevicius@gmail.com Mokytojas Kūno kultūra
5 Jurga Diksienė
jurga.diksiene@gmail.com Mokytoja 3a klasės mokytoja
6
Virginija Karlonienė
virginija.karloniene@gmail.com Mokytoja Užsienio kalba (prancūzų)
7
Ona Gustaitienė
volcano8542@gmail.com Mokytoja Geografija
8
Gitana Ivanauskienė 
betsabeja@gmail.com Mokytoja Lietuvių kalba ir literatūra
9
Raimundas Jomantas
raimjom@gmail.com Mokytojas Dailė. Technologijos
10 Rima Jomantienė
rimajoman@gmail.com Mokytoja Dailė. Technologijos
11 Marina Juonienė
marina.juoniene@gmail.com Mokytoja Kūno kultūra
12 Rūta Juonienė
rutajuoniene@gmail.com Mokytoja Matematika
13 Sigita Juškevičienė
sigitadzidze@gmail.com Mokytoja Lietuvių kalba ir literatūra
14 Liucija Karašauskienė
liucijakarasauskiene@gmail.com Mokytojai Užsienio kalba (rusų)
15 Rasa Kartanienė
raskebaske@gmail.com Logopedė
16 Irena Sakalauskienė
sakalauskieneirena@gmail.com Mokytoja Lietuvių kalba
17 Rima Kriptavičienė
rimatrue@gmail.com Mokytoja Chemija
18
Daiva Laniauskienė
laniauskiene@gmail.com Mokytoja Muzika
19
Žiedūnė Maldonienė
ziedamalda@gmail.com Teatrinio ugdymo pedagogė Teatras
20 Meilė Platūkienė meileplatukiene@gmail.com Mokytoja Dorinis ugdymas (etika)
21 Oksana Miliauskienė
omiliauskiene@gmail.com Mokytoja 1a klasės mokytoja
22 Odeta Šerelienė serelis@aktv.lt Mokytoja Užsienio kalba (anglų)
23

Virginija Ptašnykienė

jaryte@gmail.com Mokytoja Dorinis ugdymas (Tikyba)
24 Virginija Svinkūnienė
v.svinkuniene@gmail.com Mokytoja Istorija
25 Vilija Sakalauskienė
eilija1@gmail.com Mokytoja
Auklėtoja
26 Šilalienė Raimonda
raimondasilale@gmail.com Mokytoja 3a klasės mokytoja
27 Vaida Bielevičienė vaida.volungeviciute@gmail.com Mokytoja Fizika
28
Danutė Jakubavičienė
danutejakubaviciene@gmail.com Mokytoja 3b klasės mokytoja
29
Stasė Vitkauskienė 

stasevitkauskiene@yahoo.fr

Mokytoja Užsienio kalba (anglų)
30 Antanina Vitkauskienė
vitavit2@gmail.com Mokytoja 2a klasės mokytoja
31 Danutė Zarauskienė
d.zarauskiene@gmail.com Mokytoja

Biologija. Gamta ir žmogus

32 Modestas Raudonis

modestas.raudonis@gmail.com

Mokytojas Ekonomika ir verslumas
33

Giedrius Žemaitis

giedriuszem@gmail.com Socialinis pedagogas
34 Danutė Tacionienė danutetacioniene@gmail.com Mokytoja
Užsienio kalba (rusų)