Nuorodos į švietimą

Nuorodos į švietimą

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija http://www.smm.lt
Nacionalinis egzaminų centras http://www.nec.lt
Alytaus rajono švietimo pedagoginės ir psichologinės pagalbos centras http://www.arsc.alytus.lm.lt
Alytaus rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyrius http://www.arsa.lt/index.php?1091524169
Viešoji įstaiga „Švietimo tinklas“ http://www.tinklas.lt
ECDL įgaliotasis testavimo centras http://www.itkursai.lt
Švietimo informacinių technologijų centras http://www.ipc.lt
Švietimo ir mokslo ministerijos
Ugdymo plėtotės centras
http://www.upc.smm.lt
Švietimo ir mokslo ministerijos
Švietimo aprūpinimo centras
http://www.sac.smm.lt
Švietimo politikos centras http://www.svietimas.lt
Švietimo plėtotės centras http://portalas.emokykla.lt

Švietimo mainų paramos fondas

http://www.tapk.lt
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras http://www.lmnsc.lt
Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė http://www.mukis.lt