Prašymai

1.      Bendras pranešimas.

2.      Darbuotojo prašymas.

3.      Dėl praleistų pamokų pateisinimo.

4.      Išvykstančio mokinio atsiskaitymo lapelis.

5.      Mokinio prašymas.

6.      Mokinio paaiškinimas.

7.      Prašymas dėl darbo sutarties nutraukimo.

8.      Prašymas dėl dorinio ugdymo (mokiniui).

9.      Prašymas dėl dorinio ugdymo (tėvams).

10.  Prašymas dėl išleidimo iš gimnazijos.

11.  Prašymas dėl kasmetinių atostogų.

12.  Prašymas dėl mokymosi programų keitimo.

13.  Prašymas dėl mokinių išvykos.

14.  Prašymas dėl pažymos.

15.  Prašymas dėl priėmimo į darbą.

16.  Prašymas dėl priėmimo į gimnaziją.

17.  Prašymas dėl priėmimo į pailgintos dienos grupę.

18.  Prašymas dėl užsienio kalbos.

19.  Prašymas dėl vykimo į komandiruotę

20.  Prašymas dėl vykimo į kvalifikacijos tobulinimo renginį

21.  Prašymas mokytojų atestacinei komisijai.

22.  Sutikimas dėl maksimalaus pamokų skaičiaus.

23.  Tėvų prašymas.

24.  Tėvų, darbuotojų paaiškinimas.