Laisvos darbo vietos

Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazija skelbia atranką psichologo pareigoms užimti

Darbo krūvis - 1 etatas.

Darbo sutarties rūšis - neterminuota.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

Asmuo, siekiantis dirbti psichologu  (toliau - pretendentas), turi atitikti psichologų kvalifikacijos ir išsilavinimo aprašo  (2005-07-21  Nr. ISAK-1522) 2 punkte nustatytus reikalavimus.

Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:

1) prašymą dalyvauti atrankoje (laisva forma);

2) asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3) išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

4) gyvenimo aprašymą;

5) atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.

Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai arba siunčia registruotu laišku į gimnazijos raštinę.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną.

Dokumentai priimami nuo 2017 m. spalio 18 d. iki 2017 m. lapkričio 02 d. (16 kalendorinių dienų nuo atrankos  paskelbimo dienos, įskaitant atrankos paskelbimo dieną) šiuo adresu: Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazija, V. Mirono g. 2 LT-64140, Daugai.  Telefonas pasiteirauti (8 315) 69104.

Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, 2017 m. lapkričio 02 d. 11 val. kviečiami į pokalbį Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazijos direktoriaus kabinete.