Laisvos darbo vietos

 

Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazija skelbia atranką psichologo pareigoms užimti

Darbo krūvis - 0,5 etato.

Darbo sutarties rūšis - neterminuota.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

Asmuo, siekiantis dirbti psichologu  (toliau - pretendentas), turi atitikti psichologų kvalifikacijos ir išsilavinimo aprašo  (2005-07-21  Nr. ISAK-1522) 2 punkte nustatytus reikalavimus.

Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:

1) prašymą dalyvauti atrankoje (laisva forma);

2) asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3) išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

4) gyvenimo aprašymą;

5) atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.

Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai arba siunčia registruotu laišku į mokyklos raštinę.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną.

 

Laisva darbo vieta: skyriaus vedėjas

Trumpas veiklos aprašymas: skyriaus ugdymo proceso organizavimas, ūkinio personalo darbo organizavimas

Darbo krūvis - 0,5 etato.

Darbo sutarties rūšis - neterminuota.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

Aukštasis universitetinis pedagoginis išsilavinimas

Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:

1) prašymą dalyvauti atrankoje (laisva forma);

2) asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3) išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

4) gyvenimo aprašymą;

5) atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.

Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai arba siunčia registruotu laišku į mokyklos raštinę.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną.

Konkurso data: 2017-09-11